Privat omsorg i Agder

Helse - og omsorgstjenester

Helse - og omsorgstjenester

Trygg Hjemme er Sørlandets største profesjonelle aktør innen private helse- og omsorgstjenester. Vi startet opp i 2005 og dekker Aust- og Vest-Agder.

Trygg Hjemme tilbyr tjenester til eldre, fysisk og psykisk syke og til psykisk utviklingshemmede.
Vi har utviklet egne tilbud og avlastning for personer med demens og deres familier. 

Ta kontakt her eller ring oss.  

Les gjerne dette: 

http://www.fvn.no/okonomi/--Kundene-skal-glede-seg-til-vi-kommer-3062348.html

Janne Køhn

Tlf: 40 00 36 39 / 98 21 73 55
Les mer om meg

Elin Osestad

Tlf: 40 00 36 39 / 95 07 03 33
Les mer om meg

Kontakt oss

Beskriv kort hva du ønsker hjelp til.