Vi kommer hjem til deg

Vi kommer gjerne hjem til deg for å stelle håret.  Også på sykehjem eller i omsorgsbolig.