Hjemmehjelp med bruker i rullestol

Dagsenter, individuelle tjenester og avlastning

Hos oss vil du møte ansatte med spesialkompetanse og erfaring for å møte personer med demens og deres familier med respekt og forståelse. 

Vi tilbyr:

  • individuelle tjenester tilpasset den enkelte
  • tilbud i små grupper
  • dagsenter med fokus på mestring, trygghet, glede og fysisk aktivitet
  • rådgivning og støtte for pårørende

Etter en god samtale og grundig kartlegging finner vi sammen ut hva som kan være aktuelt for dere.