Veileding fra helsepersonell

Også for pårørende

Trygg Hjemme har helsepersonell med kunnskap og erfaring innen sykdom hos eldre, psykiske lidelser og demens sykdom. Vi kjenner hjelpeapparatet godt. Vi gir råd og veiledning også til pårørende.