Trening på sykehjem

Fast sykepleier som du blir kjent med

Fast sykepleier som du blir kjent med

  • hjelper og veileder under sykdomsforløp
  • gir råd om tjenester og behandling
  • støtter og bistår i vanskelige situasjoner
  • følger til lege og annen behandling
  • tar blodtrykk
  • steller sår
  • hjelper med medisiner
  • setter vaksiner