Toril på tur med bruker

Trygghet er viktig

Hverdagen kan være ensom eller det kan skje uforutsette hendelser. Med trygghetsabonnement kan du ringe oss for en god prat mellom kl 08 og 22. Vi garanterer deg besøk innen 2 timer.