Personal hos Trygg Hjemme på kontoret

Utleie av sykepleiere og helsefagarbeidere

Vi har vikarer som er kjent i hjemmesykepleie, på sykehjem og i bolig for psykisk utviklingshemmede. Er du kunde hos oss kan du bestille vikar også utenom kontortid, kveld og helg. Priser etter avtale. I alt vi gjør gjelder våre leveregler:

Engasjement og humør, pålitelighet, samfunnsansvar.

Du vil merke at vi engasjerer oss i dine vikarbehov og står på for å hjelpe deg når du trenger det. Vi er kjent for å gi raske svar, holde avtaler og for å være positive og vennlige.