Kontormedarbeider
Tlf: 40 00 36 39 / 47487885

Hei!

Jeg begynte å jobbe i Trygg Hjemme høsten 2012 på kontoret. De første årene var jeg mye ute hos kunder, på følgeoppdrag og på dagsenter.

Jeg er utdannet innen kontor og reiseliv, og har jobbet mange år i hotellresepsjon og på turistkontor, hvor jeg har hatt mye med forskjellige mennesker å gjøre.

I Trygg Hjemme har jeg ansvaret for kontorarbeid og kundeoppfølging.

Ta gjerne en telefon til meg hvis det er noe dere lurer på.