Sykepleier og driftsleder
Tlf: 40 00 36 39 / 99468068

Hei !

Jeg begynte som driftsleder i Trygg Hjemme AS i november 2019.

Utdannet meg til sykepleier i 2010. fra 2000 jobbet jeg som hjelpepleier innen eldreomsorg/demensomsorg og med mennesker med psykisk utviklingshemming.

Fra 2010 og frem til november 2019 jobbet jeg med mennesker som har alvorlige psykiske lidelser. Tatt videreutdanning i psykisk helsearbeid og traumebevisst omsorg.