PRISER

Etter en behovsavklaring og vurdering blir vi enig om omfang og pris på oppdraget. 

Våre timepriser: 

  • Omsorgsoppgaver kr 525,-
  • Sykepleie kr 650,-
  • Fysioterapi kr 700,-

 

  • Trygghetsabonnement kr 1.200,- pr måned.
  • Dagsenter kr 1.550,- pr gang (inkludert henting/kjøring/mat).
  • Pris for kjøring er avhengig av hvor du bor.
  • Helsetjenester er fritatt for mva, vi avklarer på første møte om tjenesten du etterspør er med eller uten mva
  • Vi tilbyr fast uke eller månedspris hvis det er ønskelig
     

 Første møte er alltid gratis og uten videre forpliktelser!